Mijn drijfveer

Mijn drijfveer is de opdrachtgever te helpen bij het bereiken van zijn/haar doelen. Ik zoek de balans tussen het menselijke aspect en de zakelijke aanpak. Je hebt beide nodig om tot een bevredigend resultaat te komen.

Mijn deskundigheid

Mijn deskundigheid ligt op het gebied van strategie, organisatieontwikkeling, fusies en financiën. Voor opdrachtgevers creëer ik zekerheden door een strategie te ontwikkelen, deskundige mensen aan te sturen om de plannen uit te werken en zonodig bij te sturen.

Mijn loopbaan

Mijn loopbaan kenmerkt zich door ondernemingszin en veelzijdigheid. Voordat ik voorzitter van de NVM / NOA / PayOK werd, werkte ik in de wegenbouw, was ik regiomanager van een technisch uitzendbureau, startte ik twee ondernemingen, werkte ik als interim manager / adviseur / trainer, was ik voorzitter van de NVVK en directievoorzitter van Kredietbank Nederland.

Interim management

Als u strategische veranderingen in uw organisatie wilt doorvoeren, is een ‘betrokken buitenstaander’ soms beter in staat moeilijke beslissingen te nemen en complexe projecten uit te voeren. Maar het kan ook zijn dat er door plotseling vertrek van de manager een tijdelijke vervanger nodig is. Dankzij mijn ruime ervaring met managementfuncties in verschillende branches ben ik makkelijk inzetbaar als interim manager.

ADVIES/COMMISSARIS

Bij beleidsmatige en organisatorische vraagstukken kan ik u als adviseur terzijde staan. Na een grondige analyse van de problemen of knelpunten binnen uw organisatie adviseer ik u over mogelijke oplossingen en omschrijf ik de methodes en procedures die hiervoor nodig zijn.

Ik heb tevens ervaring als commissaris bij verschillende organisaties.

Training

Het geven van presentaties en trainingen is mij op het lijf geschreven. Ik deel mijn kennis over ‘mijn’ onderwerpen graag met anderen en hoop met mijn inbreng medewerkers – en daarmee de gehele organisatie – een positieve impuls te geven. Ook ben ik regelmatig dagvoorzitter bij congressen en seminars.